آموزش بافتنی مدل سبدی یا حصیری


آموزش بافتنی مدل سبدی یا حصیری - تصویر 1
رج اول
همه دانه ها از زیر

رج دوم
رج دوم وهمه رجهای را پشت تکرار بافی کنید.

رج سوم
(2زیر+4رو)+داخل پرانتز را تا اخرین دانه تکرار بافی کنید.

رج پنجم
تکرار رج سوم

رج هفتم
همه دانه ها از زیر

رج نهم
3رو+(2زیر+4رو)+داخل پرانتز را تا اخرین دانه تکرار کنید.

رج یازدهم
تکرار رج نهم.

رج سیزدهم
از رج اول تا سیزدهم را تکرار کنید.

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه