آموزش ساخت تابلو زیبا با کاموا ، عکس

آموزش ساخت تابلو،ساخت تابلو با کاموا،کاموا،هنر در خانه


ساخت تابلوهای کاموائی حوصله و دقت می خواد،

و اضافه کامواهائی که توی پائیز و زمستون باهاشون ژاکت و پلیور بافتین !

پس لطفا" خورده کامواهاتونو دور نریزین!

آموزش ساخت تابلو،ساخت تابلو با کاموا،کاموا،هنر در خانه


آموزش ساخت تابلو،ساخت تابلو با کاموا،کاموا،هنر در خانه


آموزش ساخت تابلو،ساخت تابلو با کاموا،کاموا،هنر در خانه


طرحتون رو روی مقوا بکشین و شروع به چسبوندن کاموا روی خطوط دور طرح کنین

دورگیری که تموم شد به طرف داخل بیاین و رج به رج کاموارو بچسبونین و جلو برین.

آموزش ساخت تابلو،ساخت تابلو با کاموا،کاموا،هنر در خانه


از نوک قیچی یا منقاش و یا خلال دندون برای کمک به چسبوندن کاموا می تونین کمک بگیرین

آموزش ساخت تابلو،ساخت تابلو با کاموا،کاموا،هنر در خانه


آموزش ساخت تابلو،ساخت تابلو با کاموا،کاموا،هنر در خانه


آموزش ساخت تابلو،ساخت تابلو با کاموا،کاموا،هنر در خانه


آموزش ساخت تابلو،ساخت تابلو با کاموا،کاموا،هنر در خانه


بعد از اینکه داخل طرح رو با کاموا پر کردین قسمت خارجیشو هم کاموا چسبون کنین !

آفتاب 92

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه