آموزش سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین با مقوا


سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین, تزیین تخم مرغ هفت سین, تزیین تخمه مرغ هفت سین, اموزش تزیین تخم مرغ هفت سین،هنر در خانه

آموزش سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین

آموزش سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین
سبدهای کوچولوی ساخته شده از مقوا و گل های مصنوعی
یک هفت سین ساده و کم خرج برای آن هایی که طرفدار کارای ابتکاری هستند.

سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین, تزیین تخم مرغ هفت سین, تزیین تخمه مرغ هفت سین, اموزش تزیین تخم مرغ هفت سین،هنر در خانه

الگوی اصلی جهت ساخت سبد برای تخم مرغ سفره هفت سین

این الگوی اصلی هست .

سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین, تزیین تخم مرغ هفت سین, تزیین تخمه مرغ هفت سین, اموزش تزیین تخم مرغ هفت سین،هنر در خانه

چیدن الگو جهت ساخت سبد برای تخم مرغ سفره هفت سین


6 تا از الگوی اصلی ببرید و دور تا دور هر تکه را با شمع بسوزانید.
یک نوار بلند هم برای دسته سبد آماده کنید.

سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره ��فت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین, تزیین تخم مرغ هفت سین, تزیین تخمه مرغ هفت سین, اموزش تزیین تخم مرغ هفت سین،هنر در خانه

چسباندن الگوهای سبد از پشت و رو

تکه ها را از قسمت پشت به هم بچسبانید.

سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین, تزیین تخم مرغ هفت سین, تزیین تخمه مرغ هفت سین, اموزش تزیین تخم مرغ هفت سین،هنر در خانه

چسباندن الگوهای سبد از پشت و رو

روی کار!

سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین, تزیین تخم مرغ هفت سین, تزیین تخمه مرغ هفت سین, اموزش تزیین تخم مرغ هفت سین،هنر در خانه

چسباندن الگوهای پشت و رو به یکدیگر

دو تکه انتهائی را هم بچسبانید.

سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین, تزیین تخم مرغ هفت سین, تزیین تخمه مرغ هفت سین, اموزش تزیین تخم مرغ هفت سین،هنر در خانه

نصب دسته برای سبد تخم مرغ

دسته را نصب کنید.

سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین, تزیین تخم مرغ هفت سین, تزیین تخمه مرغ هفت سین, اموزش تزیین تخم مرغ هفت سین،هنر در خانه

تزیین با گل و برگ های کوچک و گل و روبان جهت سفره هفت سین


با گل و برگ های کوچولو و روبان تزئین کنید.

سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین, تزیین تخم مرغ هفت سین, تزیین تخمه مرغ هفت سین, اموزش تزیین تخم مرغ هفت سین،هنر در خانه

تزیین تخم مرغ برای سفره هفت سین در سبد

آفتاب 92

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه