آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی
آموزش انواع بافت مکرومه,آموزش تصویری مکرومه

آشنایی با آموزش گره های ابتدایی مکرومه بافی

 

در این پست شما را با بافت چند نوع گره ابتدایی طناب بافی (مکرومه) آشنا می کنیم .

 

آموزش انواع بافت مکرومه,آموزش تصویری مکرومه

برای شروع روش سر انداختن طناب یا نخ  را ببینید

 

آموزش طناب بافی, آموزش های تصویری انواع هنر

طرز بافت انواع گره مکرومه،آشنایی با انواع گره مکرومه

آموزش تصویری مکرومه بافی, نحوه طناب بافی

آموزش تصویری مکرومه,طرز بافت مکرومه

می بینید که چهار تا رشته طناب آویزان است

 

آموزش تصویری مکرومه بافی,آموزش انواع بافت مکرومه

رشته چپ را به سمت راست و رشته راست را به سمت چپ بیاورید

 

 دو تا رشته وسطی را کنار هم به سمت پایین، رشته چپ را به سمت راست و رشته راست را به سمت چپ بیاورید.

 

آشنایی با انواع گره مکرومه,آموزش ابتدایی مکرومه بافی

مانند شکل و توضیحات زیر ادامه گره را انجام بدهید

 

رشته سمت چپ را، از رو بیاورید سمت راست و از زیر رشته سمت راستی رد کنید رشته سمت چپ را از زیر دو تا رشته وسطی، و از روی رشته سمت راستی رد کنید دو تا رشته چپ و راستی را بکشید اینطوری اولین گره ساخته می شود.

 

نحوه طناب بافی,طرز بافت انواع گره مکرومه

این گره را تکرار کنید تا جایی که لازم دارید به این بافت، گره مربعی یا مار کبری می گویند

 

همین گره را تکرار کنید تا جایی که طول طناب اجازه می دهد. اسم این گره "گره مربعی" یا "گره مار کبراست"

 

آموزش تصویری مکرومه بافی,آموزش تصویری مکرومه

اگر در یک جهت بافت گره را انجام بدهید کار شروع می کند به پیچ خوردن


اگر در یک جهت بافت گره را انجام بدهید کار شروع می کند به پیچ خوردن. اسم این گره و بافت " گره پیچی "هست!

 

منبع : aftab92.mihanblog.com

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه