آموزش نقاشی اسب

اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی


در گام اول از خطوط و شکل های کمکی استفاده می کنیم تا طراحی شکل اصلی برامون راحت تر بشه.

اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونیاسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی

 اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی


 در گام بعد شروع به کشیدن بدنه ی اصلی طرحمان می کنیم.شکل های زیر رو خوب نگاه کن .


اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی

 
 در گام آخر،خطوط اضافه رو حذف کرده و اسبت رو رنگ آمیزی کن.

اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی
 

 

اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی
 

 

اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی
 

اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی
 

اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی
 


منبع:ninipaint.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه