مجموعه : اس ام اس عاشقانه. اس ام اس های سنگین و کوبنده خیانت کردن. من ،. با کناری ات. کنار نمی آیم !. کنار می روم ……. همه گفتن:عشقت داره بهت خیانت می کنه!. گفتم:می دونم!. گفتن:این یعنی دوستت ندارهاااا!. گفتم: می دونم!. گفتن:احمق یه روز میذاره میره تنها میشی !. … گفتم:می دونم!. گفتند:پس چرا ولش نمی کنی. ؟!. گفتم:این تنها چیزیه که نمی دونم. از درد دوست نداشتن هایت گفتم. خیانت را تجویز کردند. گویا این آسان ترین راه عاشقی است . . . بودم!. دیــــــــــــدم با دیگری شـــادتری. رفتــــــــــم. اس ...

اس ام اس سنگین خیانت و نامردی

مجموعه : اس ام اس عاشقانه
اس ام اس سنگین خیانت و نامردی

اس ام اس های سنگین و کوبنده خیانت کردن

.

.

.

.

من ،
با کناری ات
کنار نمی آیم !
کنار می روم ……
.
.
.
همه گفتن:عشقت داره بهت خیانت می کنه!
گفتم:می دونم!
گفتن:این یعنی دوستت ندارهاااا!
گفتم: می دونم!
گفتن:احمق یه روز میذاره میره تنها میشی !
… گفتم:می دونم!
گفتند:پس چرا ولش نمی کنی..؟!
گفتم:این تنها چیزیه که نمی دونم
.
.
.
از درد دوست نداشتن هایت گفتم
خیانت را تجویز کردند
گویا این آسان ترین راه عاشقی است . . .
.
.
.
بودم!
دیــــــــــــدم با دیگری شـــادتری
.
رفتــــــــــم
.

.
اس ام اس های جدیـــــــد

.
.
آنان که بودنت را قدر نمی دانند
رفتنت را “نامردی” میخوانند . . .
.
.
.
اینجا زمین است ، زمین گرد است !
تویی که مرا دور زدی ….. فردا به خودم خواهی رسید !!!!
حال و روزت دیدنیست….
.
.
.
هر روز این عشق یکطرفه را طی میکنم
یکبار هم تو گامی بدین سو بردار
نترس
جریمه اش با من !
.
.
.
“دوستت دارم” را برای هر دویمان فرستادی
هم من ، هم او
خیانت میکردی یا عدالت ؟
.
.
.
اون لحظه که گفتی : یکی بهتر از تورو پیدا کردم
یاد اون روزایی افتادم که به ۱۰۰ تا بهتر از تو گفتم من بهترینو دارم . . .
.
.
.
باران همیشه می بارد، اما مردم ستاره را بیشتر دوست دارند.
نامردیست آن همه اشک را به یک چشمک فروختن . . .
.
.
.
یک تلنگر هم کافی بود برای اینکه بشکنم
به هر حال ممنون از مشتت . . .

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه