اعطای بورس شریف به رتبه‌های ممتاز  ارشد و المیپادیها 

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

اعطای بورس شریف به رتبه‌های ممتاز ارشد و المیپادیها - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، اداره استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد دانش آموختگان دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف در آزمون کارشناسی ارشد 93 و یا المپیاد علمی و دانشجویی 93 رتبه های یک تا 10 را کسب کرده باشند به شرح زیر بورس تحصیلی بلاعوض دریافت می کنند.

رتبه های برتر المپیادعلمی دانشجویی و آزمون کارشناسی ارشد 93 اعطای بورس تحصیلی
رتبه های 1 تا 3 المپیاد علمی دانشجویی در هر رشته 12 ماه بورس تحصیلی
رتبه های 4 تا 6 المپیاد علمی دانشجویی در هر رشته 9ماه بورس تحصیلی
رتبه های 7 تا10 المپیاد علمی دانشجویی هر رشته 6 ماه بورس تحصیلی
رتبه های 1 تا 3 آزمون کارشناسی ارشد درهر رشته 12 ماه بورس تحصیلی
رتبه های 4تا 6 آزمون کارشناسی ارشد در هر رشته 9 ماه بورس تحصیلی
رتبه های 7 تا 10 آزمون کارشناسی ارشد در هر رشته 6 ماه بورس تحصیلی

براساس این گزارش ، داوطلبان می توانند به همراه کارنامه آزمون یا المپیاد 30 آبان 93 به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شریف مراجعه کنند. اعطای بورس ها منوط به ثبت نام دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف است .

کلید واژه های مطلب:

رتبه های ممتاز ارشد و المپیاد علمی

|

استعداد درخشان دانشگاه شریف

|

دانشگاه صنعتی شریف

|

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه