افزایش کمک به انجمنهای علمی دانشگاه تهران - تخصیص بودجه به نشریات

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

افزایش کمک به انجمنهای علمی دانشگاه تهران - تخصیص بودجه به نشریات - تصویر 1

جعفر گلمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه تهران دارای 174 انجمن علمی، 70 کانون فرهنگی و 350 نشریه دانشجویی است که از نظر کمی و کیفی بین دانشگاه های کشور دارای رتبه است.

وی با اشاره به بودجه ویژه انجمن های علمی دانشگاه تهران افزود: برای انجمن های علمی مقداری بودجه از معاونت فرهنگی وزارت علوم دریافت کرده ایم، بودجه ثابتی نیز معاونت علمی ریاست جمهوری به این انجمن ها اختصاص می دهد و دکتر محمد حسین امید (معاون اداری مالی وزارت علوم و سرپرست سابق دانشگاه تهران ) نیز قول هایی دراین زمینه داده بود.

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تهران افزود: امسال نسبت به سال گذشته از نظر کمک به انجمن های علمی پیشرفت هایی خواهیم داشت.

وی افزود: وضعیت انجمن های علمی دانشگاه خوب است حداقل یک بود��ه مصوب دارند مشکل ما در نشریات و کانون های فرهنگی است که بودجه مصوب ندارند.

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تهران افزود: قرار شده است بودجه ای برای نشریات و کانون های فرهنگی اختصاص دهیم. بخشی از بودجه ترم گذشته اختصاص یافته است و قول هایی داده شده که ترم آینده این بودجه افزایش یابد و در صورت اختصاص این بودجه، شاهد جهشی در حوزه فعالیت های دانشجویی خواهیم بود.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه