ایده نوروزی: رنگ کردن تخم‌مرغ های خوردنی  

در این مطلب، تور تصویری رنگ کردن تخم‌مرغ هایی که قرار است میل کنید را برایتان راه انداخته ایم.

1.    تخم‌مرغ های رسمی را آب‌پز کنید و اجازه دهید سفت شوند. سپس با پشت قاشق روی آنها ترک ایجاد کنید.

 ایده نوروزی: رنگ کردن تخم‌مرغ های خوردنی - تصویر 1

2.    در این مرحله به چند عدد کیسه دردار و رنگ غذای خوراکی نیاز دارید.

 ایده نوروزی: رنگ کردن تخم‌مرغ های خوردنی - تصویر 2

3.    هر کدام از تخم‌مرغ ها را درون یک کیسه قرار دهید. با قاشق چند قطره از رنگ غذا را روی آن بریزید. کیسه را تکان دهید تا همه جای تخم مرغ رنگ بگیرد.

 ایده نوروزی: رنگ کردن تخم‌مرغ های خوردنی - تصویر 3

4.    پس از چند دقیقه آنها را با آب بشویید.

 ایده نوروزی: رنگ کردن تخم‌مرغ های خوردنی - تصویر 4

5.    روی سطح صاف بگذارید تا خشک شوند.

 ایده نوروزی: رنگ کردن تخم‌مرغ های خوردنی - تصویر 5

6.    سپس با احتیاط پوست تخم مرغ ها را جدا کنید.

 ایده نوروزی: رنگ کردن تخم‌مرغ های خوردنی - تصویر 6

7.    می بینید که قسمت خوراکی تخم مرغ نیز به شکلی زیبا و هندسی رنگ گرفته است. می توانید آنها را به طور درسته سرو کنید. یا برش دهید.

 ایده نوروزی: رنگ کردن تخم‌مرغ های خوردنی - تصویر 7

 ایده نوروزی: رنگ کردن تخم‌مرغ های خوردنی - تصویر 8

 ایده نوروزی: رنگ کردن تخم‌مرغ های خوردنی - تصویر 9

 ایده نوروزی: رنگ کردن تخم‌مرغ های خوردنی - تصویر 10

 ایده نوروزی: رنگ کردن تخم‌مرغ های خوردنی - تصویر 11

 ایده نوروزی: رنگ کردن تخم‌مرغ های خوردنی - تصویر 12

 ایده نوروزی: رنگ کردن تخم‌مرغ های خوردنی - تصویر 13

برترین ها

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه