بحث ادغام اتحادیه‌های حوزه چاپ جدی است

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب:

بحث ادغام اتحادیه‌های حوزه چاپ جدی است - تصویر 1

علی نیکوسخن رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره احتمال ادغام اتحادیه‌ها و انجمن‌های حوزه چاپ و تشکیل سازمان یکپارچه صنعت چاپ، گفت: ما سال‌هاست که می‌گوئیم اتحادیه‌های صنعت چاپ یکی شوند و البته چند سالی هست که این بحث در حال پیگیری است و آخرین اظهار نظر هم از سوی رئیس اتاق اصناف ایران صورت گرفته است. قرار است بعد از ادغام اتاق توزیعی و تولیدی در اتاق اصناف، کمیته‌ای برای بررسی ادغام اتحادیه‌های مختلف که تعداد آنها 138 اتحادیه است، تشکیل شوند.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران با بیان اینکه احتمالاً از این تعداد حدود 30 اتحادیه به دلیل همگن بودن در هم ادغام خواهند شد، در عین حال یادآور شد: تا زمانی که کمیته یادشده تشکیل نشود، هیچ گونه ادغامی برای هیچ اتحادیه‌ای اتفاق نخواهد افتاد. از آنجا که رئیس اتاق اصناف ایران هفته گذشته مسئولیت خود را تحویل گرفته است، پیش‌بینی می‌شود در آینده این کمیته تشکیل شود.

وی با مفید ارزیابی کردن تشکیل اتحادیه‌ها و انجمن‌های حوزه چاپ افزود: ما همیشه به دنبال وحدت بوده‌ایم و این هم یک بحث ملی است نه یک بحث شخصی و فردی. قطعاً اتحادیه‌ای که مثلاً 2000 عضو دارد، اگر با اتحادیه‌های دیگر ادغام شود و مثلاً تعداد اعضای آن به 4000 نفر برسد، حرف بیشتری برای گفتن دارد و گوش شنوا هم برای شنیدن حرفش بیشتر است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه