تز جدید: حجاب بیشتر برای پوشاندن زشتی های زنان است تا زیبایی هایشان

صالح پوریزدان پرست‏: چه کسی میگوید حجاب و پوشش برای پوشاندن زیبایی های زنان است ؟به عینه برای من اثبات شده حجاب بیشتر برای پوشاندن زشتیهای زنان است تا زیباییهایشان .

مگر زن چند سال از عمرش را در حالت زیبایی و خوش اندامی است ؟

در ساحل جونیه بیروت بهمراه یکی از دوستان طلبه مشغول گپ زدن بودیم که اعوذبالله صحنه هایی به چشمم خورد و حالتی بر من رفت که باین نتیجه رسیدم که حجاب بیشتر برای پوشاندن عیب زن است تا حسنش .

 

 

تز جدید: حجاب بیشتر برای پوشاندن زشتی های زنان است تا زیبایی هایشان - تصویر 1

 

و این است راهی برای نگاه انسانی به زن . نه هنگام زیبایی نگاه ابزاری ، و نه در پیری و بد اندامی نگاه بی ارزش و بدرد نخوری زن ، انسان است یا اولی الابصار یا اولی الازادی های یواشکی .

 و شاید حکمت آن کلام حکیمانه همین باشد که : المرأه ریحانه . زن مانند گل است روزی غنچه روزی میشکفد و دل می برد و روزی پژمرده و زشت و بی بو 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه