حفظ جایگاه بین المللی دانشگاه تهران در رتبه بندی موضوعی کیو.اس

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، بر اساس گزارش اخیر مؤسسۀ کیو.اس. دربارۀ رتبه‌بندی ۲۰۱۵ دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی در حوزه‌های موضوعی مختلف، دانشگاه تهران توانسته است در پنج ردۀ موضوعی جایگاه بین‌المللی خود را حفظ کند.

به این ترتیب، در حوزۀ فنی‌مهندسی، دانشگاه تهران در حوزه‌های مهندسی عمران و سازه، مهندسی برق و الکترونیک، و مهندسی مکانیک، هوا-فضا، و ساخت به ترتیب رتبه‌های ۱۵۱-۲۰۰، ۲۵۱-۳۰۰، و ۲۰۱-۲۵۰ را کسب کرده است. همچنین، در حوزۀ علوم طبیعی نیز دانشگاه تهران توانسته است در موضوع‌های علوم مواد و ریاضیات به ترتیب رتبه‌های ۱۵۱-۲۰۰ و ۳۰۱-۳۵۰ را بدست آورد.

رتبه‌بندی موضوعی کیو.اس.، که یکی از مهمترین رتبه‌بندی‌های موضوعی بین‌المللی به شمار می‌آید، در سال ۲۰۱۱ در راستای پاسخگویی به نیاز دانشجویان، استادان و جوامع دانشگاهی راه‌اندازی شد.

به دلیل تفاوتی که میان رتبه‌بندی موضوعی و رتبه‌بندی کلی وجود دارد، مؤسسۀ کیو.اس. شاخص‌های رتبه‌بندی خود در این مورد را به گونه‌ای تهیه کرده تا از سوگیری‌های احتمالی جلوگیری شود.

این رتبه بندی بر اساس کیفی بودن اعضای هیات علمی، اشتهار، استناد، و شاخص اچ مهمترین شاخص‌های کیو.اس. برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در حوزه‌های موضوعی مختلف است. اگرچه، باید توجه داشت که وزن هرکدام از این شاخص‌ها در موضوع‌های مختلف متفاوت است.

مرجع کیو.اس. برای گردآوری اطلاعات مربوط به استنادها و انتشارات یک مؤسسه پایگاه استنادی اسکوپوس است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه