صهیونیست های ایران نشین!

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از تبیان؛ بخش تاریخ:

آیا باورتان می شود صهیونیست ها به صورت رسمی در ایران فعالیت کنند آنهم با تشکیلات و سازمان؟ رخنه صهیونیست ها در ایران چگونه بوده و چه جایگاهی داشتند، این از خواندنی ترین نقاط تاریخ معاصر ایران است

در زمینه چگونگی حضور صهیونیست ها، جایگاه و فعالیت های آنان در ایران کتاب و مقالاتی به رشته تحریر در آمده است که یکی از این مرقومات کتاب "سازمان های یهودی - صهیونیستی در ایران" می باشد که به کوشش موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی بعه چاپ رسیده است.

این مجموعه حاصل تلاشی چندساله و مستمر برای بازخوانی برخی رویدادهای ناگفته تاریخ معاصر ایران است.

این اثر بدون هر گونه پیشداوری درباره رویدادها، حول محور اسناد و گزارش‌های «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» (ساواک) در دوره پهلوی، تحقیق و تدوین شده است.

سازمانهای یهودی و صهیونیستی در ایران

اسناد و گزارش‌های طبقه‌بندی شده ساواک درباره کانون‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های یهودی و صهیونیستی، بخش گزینش شده از انبوه اطلاعات موجود در این باره است که مطابق مقتضیات زمان، انتخاب و پس از موضوع‌بندی، به شرحی که در فهرست کتاب مشاهده می‌شود، تنظیم گردیده و به نگارش درآمده است.

آشناسازی جامعه اسلامی، به ویژه نسل جوان و بالاخص پژوهشگران و دانش‌پژوهان با رویدادهای پنهان که در منابع مطالعاتی و تحقیقاتی آشکار، ذکری از آنها به میان نیامده است،‌ نه تنها اذهان را نسبت به حوادث و جریان‌های پس پرده، حساس و کنجکاو می‌کند، بلکه می‌تواند دیدگاه‌ها و نگرش‌ها را نسبت به بسیاری از قضایای تاریخی در حوزه مباحث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اطلاعاتی تغییر دهد.

تکاپوی اسرارآمیز سازمان‌ها و شبکه‌های یهودی و صهیونیستی، مثل «آلیانس»، در ایران قدمتی طولانی دارد؛ اما عصر اوج و فرود آنها در دوران سلطنت پهلوی بوده است.

این مجموعه که صرفاً درباره سازمان‌ها، انجمن‌ها و دسته‌های یهودی و صهیونیستی دوره پهلوی نگارش یافته، عمدتاً به همکاری و همگرایی مجامع و محافل یاد شده با برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اهداف صهیونیستی در ایران، به ویژه حول موضوع انتقال یهود به فلسطین اشغالی و جمع‌آوری اعانه برای رژیم صهیونیستی، اشاره دارد؛ هر چند تکاپوی بی‌وقفه برخی تشکل‌های فعال، مثل «آژانس یهود»، منحصر به امر تحریک و انتقال یهود به فلسطین اشغالی و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای خزانه رژیم صهیونیستی نبود، بلکه مأموریت‌های چندجانبه فرهنگی ـ تبلیغی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی در دستور برنامه‌های آنان قرار داشت. بنابراین مباحث مطروحه درباره تشکل‌های مورد نظر به اختصار بسنده شده است. در حالی که انبوه اطلاعات و مدارک موجود قابلیت آن را دارند که درباره هر یک از سازمان‌ها و گروه‌های مورد اشاره، کتابی مستقل و مفصل تهیه و تدوین شود. به بیان دیگر، عناوین و مباحث گوناگون مجموعه حاضر، هر کدام به نوبه خود دستمایه‌ای برای مطالعات و تحقیقات گسترده در موضوع مورد نظر است.

به کارگیری مکرر عبارات یهود و تکرار اسامی سازمان‌های و انجمن‌های یهودی، به معنی یکسان‌نگری همه یهودیان و کانون‌های یهودی در ایران نیست؛ زیرا برخی از انها مبرا از همگرایی و همکاری مرموز با تشکلها و شبکه‌های صهیونی و اسرائیلی فعال در ایران هستند. این موضوع از طریق غور و بررسی مدارک و اسناد، به آسانی قابل جستجو و تشخیص است. بررسی روابط همه جانبه اسرائیل و سلطنت پهلوی و ابعاد نفوذ و حضور گسترده و عمیق نمایندگان، مأموران، کارشناسان و ایادی صهیونی و اسرائیلی در عرصه‌های گوناگون اطلاعاتی ـ امنیتی، سیاسی،‌ اقتصادی،‌ نظامی، علمی ـ فرهنگی و برنامه‌ریزی، از مباحث بسیار حساس تاریخ پنهان دوره پهلوی است که جز از طریق جستجو و بازخوانی اسناد و گزارش‌های طبقه‌بندی شده آن دوران مقدور و میسور نیست. این مهم، خارج از قلمرو فصول و قالب محتوایی کتاب حاضر و نیازمند پژوهشی مستقل و جداگانه است.

میزان آگاهی و حساسیت مردم مسلمان ایران در دوره پهلوی، نسبت به تکاپوی مرموز سازمان‌ها و گروه‌های صهیونیستی و مأموران و ایادی آنها در این سرزمین، از موضوعات بسیار جذاب، پر اهمیت و خواندنی تاریخ معاصر است که اسناد و مدارک به جا مانده از آن دوران، در حد قابل قبول، قابلیت بازگویی، تشریح و تحلیل آن را دارند. این موضوع نیز خارج از حوزه مباحث مجموعه حاضر، به عنوان یک اثر خواندنی، جداگانه قابل عرضه و انتشار است

میزان آگاهی و حساسیت مردم مسلمان ایران در دوره پهلوی، نسبت به تکاپوی مرموز سازمان‌ها و گروه‌های صهیونیستی و مأموران و ایادی آنها در این سرزمین، از موضوعات بسیار جذاب، پر اهمیت و خواندنی تاریخ معاصر است که اسناد و مدارک به جا مانده از آن دوران، در حد قابل قبول، قابلیت بازگویی، تشریح و تحلیل آن را دارند. این موضوع نیز خارج از حوزه مباحث مجموعه حاضر، به عنوان یک اثر خواندنی، جداگانه قابل عرضه و انتشار است.

در مجموعه «سازمان‌های یهودی و صهیونیستی در ایران»، به منظور رعایت امانت در بهره‌گیری اسناد، حتی‌المقدور سعی شده، اسامی و ع بارات مندرج در گزارش‌ها و سندها بدون هیچ‌گونه تغییر، عیناً‌ همانگونه که هست، عرضه و انتشار یابد. بنابراین نه تنها نشر و ساختار نوشتاری گزارش‌ها و سندها، بلکه اسامی اشخاص نیز در بسیاری موارد، هماهنگ، منطبق و یک دست نیست. برای مثال؛ «مئیر عزری»، به اشکال گوناگون، از جمله؛ مه‌یر عزری، مائیرعزری، مایر عزری، معیر عزری و ... نوشته شده است. مع‌الوصف برای رفع برخی کاستی‌ها و نواقص،‌ تعدادی از اسامی که به طور مکرر و فراوان در سندها از آنها یاد شده، مشمول قاعده استثنا گردیده و ناگزیر یک دست شده‌اند.

بازتاب کتاب در یک روزنامه عرب زبان

روزنامه عرب زبان «الزمان» چاپ انگلستان با اشاره به نکات برجسته کتاب «سازمانهای یهودی و صهیونیستی در ایران» به معرفی این کتاب پرداخته است.

در قسمتی هایی از این مقاله می‌خوانیم:

صهیونیست

اخیراً مۆسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی ایران در مورد سازمان‌ها و مۆسسه‌های یهودی و صهیونیستی در ایران کتاب مهمی منتشر ساخت. خواننده عرب امکان دارد برای اولین بار با دیدن عنوان این کتاب وحشت کند. ولی این کتاب به دوره حکومت شاه که هم پیمان راهبردی اسرائیل در منطقه خاورمیانه و حمایتگر مۆسسه‌ های صهیونیستی در درون ایران بود، تعلق دارد.

به نظر می‌رسد که مۆسسه یاد شده با وزارتخانه‌ها و مۆسسات دولتی روابطی داشته باشد که از طریق آن توانسته به اسناد محرمانه در مورد یهودیان ایران دست یابد، اسنادی که فقط در آرشیوهای سازمان اطلاعاتی شاه (ساواک) وجود دارد. کتاب‌هایی درباره یهودیان و مۆسسه‌ها و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران که به زبان فارسی نوشته شده باشند بسیار کم هستند چه رسد به این که این کتاب‌ها به زبان عربی باشند. بنابراین، من به مۆسسات انتشاراتی پیشنهاد می‌دهم که این کتاب را به زبان عربی ترجمه و منتشر کنند. من در اینجا سعی می‌کنم که به این کتاب نظری افکنده و در پایان آن وضعیت یهودیان ایران را پس از انقلاب که کتاب به ‌آن اشاره‌ای نکرده است مورد بررسی قرار دهم.

کتاب با استناد به اسناد و مدارک ساواک، زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که صهیونیست ها در دوره شاه در ‌آن فعال بودند را مطرح می‌سازد. کتاب مزبور از پی‌آمدهای منفی آن روابط بر ملت ایران و ملت‌های همسایه عرب پرده بر می‌دارد و میان برخی از یهودیان و جمعیت‌ها و مراکز آنها و میان برخی دیگر از یهودیان که در خدمت صهیونیست‌ها و اسرائیل بودند تفاوت قایل می‌شود. کتاب مزبور هم چنین از نقشی که مۆسسات امنیتی اسرائیل همانند موساد با همکاری ساواک در سرکوب جنبش‌های آزادیبخش ایران اعم از اسلامی و چپ‌گرا و ملی ایفا کردند نیز پرده بر می‌دارد.

همچنین در بخش هایی از این مقاله به بخش هایی از کتاب اشاره داشته از جمله:

کتاب، در مورد تعداد یهودیان و مراکز جغرافیایی محل سکونت آنها در ایران و همین‌طور نقش ثروتمندان و سرمایه‌داران یهود در اقتصاد ایران و مهم‌تر از هر چیز دیگر در مورد مهاجرت آنها به فلسطین از زمان پدید آمدن دولت اسرائیل در سال 1948 سخن می‌گوید.

کتاب یادآور می‌شود که «یهودیان ایران همانند سایر مردم در زمینه‌های مختلف فعالیت دارند ولی ویژگی بیشتر یهودیان توجه ویژه آنها به فرآوری شراب و فروش آن و تجارت کالاهای قدیمی و داروسازی و خرید و فروش جواهرات و صرافی و قاچاق و تولید هروئین و فروش آن و سمساری و خرید و فروش زمین و ایجاد بازار سیاه و خرید و فروش پارچه است.»

کتاب به نقل از گزارش‌ های سازمان اطلاعاتی پادشاهی سابق (ساواک) وضعیت اقتصادی و مالی یهودیان ایران را در اوایل دهه شصت میلادی بررسی کرده است: «وضعیت اقتصادی و مالی یهودیان ایران بسیار بهتر از وضعیت مسلمانان و دیگر طبقات است (...) بیشتر سرمایه‌داران اصلی در ایران یهودی هستند. گفته می‌شود که اگر سرمایه‌داران یهود دارایی‌های خود را از بانک بازرگانی و دیگر بانک‌ها بیرون کشند دولت با بحران سختی رو به رو خواهد شد.» کتاب یادآور می‌شود که «یهودیان ایران همانند سایر مردم در زمینه‌های مختلف فعالیت دارند ولی ویژگی بیشتر یهودیان توجه ویژه آنها به فرآوری شراب و فروش آن و تجارت کالاهای قدیمی و داروسازی و خرید و فروش جواهرات و صرافی و قاچاق و تولید هروئین و فروش آن و سمساری و خرید و فروش زمین و ایجاد بازار سیاه و خرید و فروش پارچه است.» (گزارش ماهانه ساواک تحت عنوان: امور مذهبی ویژه یهود تاریخ ـ 6/3/1963).

کتاب، تعداد یهودیان ایران را در آستانه انقلاب ایران یعنی در سال 1978، حدود 67 هزار نفر برآورد کرده و می‌گوید: «یهودیان در دوره ناصرالدین شاه قاجار (نیمه دوم قرن نوزدهم) سیزده هزار نفر و در دوره رضا پهلوی (نیمه اول قرن بیستم) بیست هزار نفر بودند.در ادامه ‌آمده است که طی دوره دهه پنجاه حدود پنجاه هزار نفر از یهودیان ایران به اسرائیل مهاجرت کردند. تحلیلگران این انتظار را دارند که طی دهه‌های شصت و هفتاد قرن جاری حدود 60 تا 70 هزار نفر یهودی به اسرائیل مهاجرت کنند.»

کتاب بارها از دخالت‌های سفارت اسرائیل در امور داخلی ایران و خصوصاً در امور یهودیان یاد می‌کند.

فراوری : رضوانی

بخش تاریخ و تمدن جوان ایرانی

منابع : موسسه مطالعات و پزوهش های سیاسی/ روزنامه عربی زبان (الزمان)

مطالب مرتبط:

عزیمت یهودیان از طریق تهران به فلسطین

زمان ورود بهائیان به ایران

کابینه دولت یا لژ فراماسونری؟!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه