عضویت افتخاری محقق ایرانی مقیم خارج در دانشگاه علوم بهزیستی

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

عضویت افتخاری محقق ایرانی مقیم خارج در دانشگاه علوم بهزیستی - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، دکتر محمدتقی جغتایی سرپرست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در ابلاغی دکتر محققی را به عنوان نماینده دانشگاه علوم بهزیستی در دانشگاه برونل انگلستان جهت برقراری ارتباط بیشتر علمی با آن دانشگاه معرفی کرده است.

در این جلسه پتانسیل های علمی موجود در دو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و برونل انگلستان از سوی اساتید دو دانشگاه تشریح شد و با توجه به وجود گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی در زمینه رشته های توانبخشی در دو دانشگاه مانند فیزیوتراپی، طب سالمندی، کاردرمانی، ارتوپدی فنی و اعصاب اطفال، زمینه های همکاری و انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه