قتل یک پسربچه به خاطر بازی کامپیوتری +18

گابریل پسر بچه 12 ساله برزیلی و دوست 16 ساله اش از طرفداران بازی های کامپیوتری بودند. گابریل به علت نداشتن پول کافی قادر به ادامه بازی مورد علاقه خود نبود و به همین خاطر از دوستش مقداری پول قرض کرد اما وقتی زمان برگرداندن پول رسید او از این کار امتناع کرد چون پولی نداشت. بنابراین دوست 16 ساله اش که به شدت عصبانی شده بود به منزل گابریل آمد و او را به قتل رساند. او قصد داشت جسد گابریل را در اتاق کوچک زیر شیروانی پنهان کند اما چون این اتاق دو متر از زمین فاصله داشت موفق به اینکار نشد. بنابراین تصمیم گرفت جسد را به دو نیم تقسیم کند تا راحت تر بتواند آن را انتقال دهد. او یک چاقو و یک اره آهن بری آورد و پاهای گابریل را برید تا وزنش سبک تر شود. اما هنگام جا به جا کردن آن، مادر گابریل سر رسید و قاتل 16 ساله پا به فرار گذاشت. 

 

 

 

هشدار: تصاویر بسیار دلخراش هستند

 

*

 

*

 

*

 

 

اضغط على الصوره لفتحها بصفحه مستقله

اضغط على الصوره لفتحها بصفحه مستقله

اضغط على الصوره لفتحها بصفحه مستقله

اضغط على الصوره لفتحها بصفحه مستقله

اضغط على الصوره لفتحها بصفحه مستقله

قتل یک پسربچه به خاطر بازی کامپیوتری +18 - تصویر 6

اضغط على الصوره لفتحها بصفحه مستقله

اضغط على الصوره لفتحها بصفحه مستقله

اضغط على الصوره لفتحها بصفحه مستقله

اضغط على الصوره لفتحها بصفحه مستقله

قتل یک پسربچه به خاطر بازی کامپیوتری +18 - تصویر 11

قتل یک پسربچه به خاطر بازی کامپیوتری +18 - تصویر 12

 

 

قتل یک پسربچه به خاطر بازی کامپیوتری +18 - تصویر 13

 

 

قاتل 16 ساله

قتل یک پسربچه به خاطر بازی کامپیوتری +18 - تصویر 14

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه