متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 1

 

 


 

هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند
رودخانه ها آب خود را مصرف نمیکنند
درختان میوه خود را نمی خورند
خورشید گرمای خود را استفاده نمیکند
ماه ، در ماه عسل شرکت نمیکند
گل ، عطرش را برای خود گسترش نمیدهد
نتیجه :
زندگی برای دیگران ، قانون طبیعت است . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 2 

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 3 

سکه ها همیشه صدا دارند
اما اسکناس ها بی صدا
پس هنگامی که ارزش و مقام شما بالا میرود
بیشتر آرام و بی صدا باشید . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 4 

سطر ها بسیار موثر هستند
چون به شما میفهمانند که :
۱- نظم و ترتیب همیشه در اولویت است
۲ – سکوت معنی دار بهتر از کلمات بی معنی است . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 5 

هرگاه میخواهی بدانی که چقدر محبوب و غنی هستی
هرگز تعداد دوستان و اطرافیانت به حساب نمی آیند
فقط یک قطره اشک کافیست
تا ببینی چه تعداد دست برای پاک کردن اشک های تو می آید . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 6 

در مسابقه بین شیر و گوزن ، بسیاری از گوزن ها برنده میشوند
چون شیر برای غذا میدود و گوزن برای زندگی
پس
” هدف مهم تر از نیاز است “

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 7 

جمله “به تو افتخار می کنم”
همان قدر به مردان انرژی می دهد که جمله “دوستت دارم” به زنان . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 8 

این روزها همه ترس از دست دادن آبروی خود دارند
اما به سادگی آبروی دیگران را می برند . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 9 

وقتی در وضعیت خوبی هستید ، یک اشتباه را یک جک در نظر میگیرید
اما زمانی که در وضعیت بدی قرار دارید ، حتی از یک جوک ناراحت میشوید و اشتباه میپندارید .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 10 

مواظب کلماتی که در صحبت استفاده میکنید باشید
آنها شاید شما را ببخشند ، اما هرگز فراموش نمیکنند . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 11 

“مدارا”
بالاترین درجه قدرت
و
“میل به انتقام”
اولین نشانه ضعف است . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 12 

طوطی صحبت میکند ، اما اسیر قفس است
اما عقاب سکوت میکند و دارای اراده پرواز . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 13 

ما در زندگی آسایش را با کسانی داریم که با موافق هستند
اما
زمانی رشد میکنیم با کسانی که با ما اختلاف نظر دارند . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 14 

اگر شما یک سیب بد طعم را خورده باشید
میتوانید طعم یک سیب خوب را درک کنید
پس ، از تلخی های زندگی درس بگیرید تا بتوانید آن را درک کنید

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 15 

چیز هایی که از دست داده ای را به حساب نیاور
چون گذشته هرگز برنمیگردد
اما گاهی اوقات ، آینده میتواند چیزهایی که از دست داده ای را برگرداند
به آن فکر کن . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 16 

آدم وقتی فقیر میشه خوبیهاشم حقیر میشه
اما کسی که زور داره یا زر داره ، حقارت هاش هنر میشه
(دکتر علی شریعتی)

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 17 

اگر رنجی نمی بردیم
هرگز مهربان بودن را نمی آموختیم . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 18 

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است
نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 19 

لبخند حتی زمانیکه بر لب مرده مینشیند باز هم زیباست . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 20 

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن
ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 21 

 اینکه ما گمان می‌کنیم بعضی چیزها محال است
بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم . . .

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 22

 از عقابی پرسیدند:
آیا ترس به زمین افتادن را نداری؟
عقاب لبخند زد و گفت :
من انسان نیستم که با کمی به بلندی رفتن تکبر کنم!
من در اوج بلندی نگاهم همیشه به زمین است …

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 23 

امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 24

 

کسی که شخصیتش برای خودش محترم است
با گناه کردن به آن توهین نمی کند

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 25 

بهترین آرایش ها در زندگی :
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 26
 

مشکل جوامع امروز این است که
به جای اینکه دانش آموزان را مشتاق به یادگیری کنیم
مجبور به یادگیری میکنیم

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 27


از لباس کهنه ات خجالت نکش…
از افکار کهنه ات شرمنده باش…


متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 28


هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را دوبار مرتکب شوید
چرا که بار دوم دیگر آن یک اشتباه نیست بلکه یک "انتخاب" است

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 29

همیشه براى فرداى بهتر تلاش میکنیم ولى وقتى فردا میاد به فردا بهترى مى اندیشیم…!
پس بگذار امروز بهترى داشته باشیم!


متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 30


این دیگر چه معمایی است که
هیچکس مرا درک نمیکند ولی همگان مرا می پذیرند


متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 31


یکی از بازی های محبوب هموطن هامون بازی با آبروی مردمه

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 32


مشکل دنیا این است که احمق ها کاملا به خود یقین دارند
در حالی که دانایان سرشار از شک و تردید اند

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 33


با هر رفتنی اشک نریز
و با هر امدنی لبخند نزن
شاید انکه رفته باز گردد و شاید انکه امده برود
انقدر محکم و مقتدر باش که با بنیان سست محبت ها و بی مهری ها نلرزی…


متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 34


گذشت عمر دست تو نیست
اما نحوه ی گذشت ان کاملا به تو بستگی دارد

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 35


کسی که بیشتر میداند معمولا همان کسی است که بیشتر سکوت میکند !

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 36


بشر تنها آفریده ای است که نمی خواهد آن باشد که هست

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 37


و هرگز دست های ما بی گناه نبود ..
در ترکیبی که ساختیم و گفتیم "تقدیر" بود

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 38
 

به آنچه که ما را با برخی از انسان ها وابسته میکند نام عشق ندهیم

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 39


هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند
اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 40 
 

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺳﺖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﯿﺲ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 41


چقدر احمقانه است
برای فهمیدن حقیقت از طنابی بالا بروی که از دروغ بافته شده…


متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 42


ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 43


نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم
و وقتی باید احساس کنیم ، فکر می کنیم

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 44


زندگی مثل سیگار است…
روشن که شد بکشی یا نکشی تا انتها میسوزد…

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 45


کسی که کاری نمیکند "اشتباه نمیکند" …
و کسی که اشتباه نمیکند "چیزی یاد نمیگیرد" …

 

متن های فلسفی و جملات زیبا و پندآموز - تصویر 46 


درجواب ابلهان آنقدر خاموش نمانید که بگویند
دیدید؟ حرف حساب جواب ندارد !

 

 

 

 

 

به نظر شما بهترین متن کدامیک بود؟ در قسمت کامنت ها نظر خود را بنویسید

 

 

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه