آیدین سیار نوشت:. واقعا این همه بنر در شهرها چه لزومی دارد؟ ما مسخره بنر زدن را هم درآورده‌ایم. طرف میره سفر بنر می‌زنیم، از سفر بر می‌گرده بنر می‌زنیم. می‌میره بنر می‌زنیم. مورد داشتیم فامیلش تو بخش بایگانی یکی از ادارات استخدام شده بنر زده انتصاب به جا و شایسته شما را به سمت مدیریت امور بایگانی اداره فلان که نشان از لیاقت و شایستگی شما دارد تبریک عرض می‌کنیم. به تازگی هم شاهد نصب بنر برای یکی از نمایندگان مجلس در یکی از شهرستان‌ها بودیم! در آینده احتمالا برای خلبان‌ها بعد از هر پرواز بن ...

 

آیدین سیار نوشت: 
واقعا این همه بنر در شهرها چه لزومی دارد؟ ما مسخره بنر زدن را هم درآورده‌ایم. طرف میره سفر بنر می‌زنیم، از سفر بر می‌گرده بنر می‌زنیم. می‌میره بنر می‌زنیم. مورد داشتیم فامیلش تو بخش بایگانی یکی از ادارات استخدام شده بنر زده انتصاب به جا و شایسته شما را به سمت مدیریت امور بایگانی اداره فلان که نشان از لیاقت و شایستگی شما دارد تبریک عرض می‌کنیم. 

 


به تازگی هم شاهد نصب بنر برای یکی از نمایندگان مجلس در یکی از شهرستان‌ها بودیم! در آینده احتمالا برای خلبان‌ها بعد از هر پرواز بنر می‌زنند و فرود موفقیت آمیزشان  را که نشان از لیاقت و شایستگی آنها دارد را تبریک می‌گویند. 

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 1

 

 

 

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 2

 

 

 

 

ابی اگر در ایران میموند 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 3

 

 

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 4

 

 

 

ساپورت مردانه !

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 5

 

 

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 6

 

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 7

 

 

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 8

 

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 9

 

 

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 10

 

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 11

 

 

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 12

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 13

 

 

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 14

 

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 15

 

 

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 16

 

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 17

 

 

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 18

 

 

 

 

مد شدن نصب بنر ! - تصویر 19

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه