پاپوش سفید با دومیل


پاپوش سفید با دومیل - تصویر 1

به اندازه دور مچ دونه سرمیندازیم.حدود 5الی7سانت کشباف 1زیر 1رو میبافیم.بعد شروع میکنیم ب ساده بافی
نصف دونه هارو زیر میبافیم.1ژته 1زیر 1ژته و نصف دیگم زیر بافته میشه
رج بعد همه ی دونه هارو بافته میشه
رج بعد باز هم نصف دونه ها زیر بافته میشه 1ژته میزنیم 1زیر 1ژته و مابقی دونه ها زیر بافته میشه
رج بعد همه ی دونه ها رو بافته میشه
رجهای بعدی هم ب همین ترتیبه
توجه داشته باشین وقتی میگم نصف دونه ها زیر بافته میشه و بعد ژته و بعد زیر و دوباره ژته اون دونه ای ک قبل و بعدش ژته میخوره همیشه سرجاشه و در همه ی رجها اون باید وسط قرار بگیره.ینی مرز بین نصف دونه ها
اونقد ادامه میدین تا قد بافت ب انگشت ها برسه.بعد بدون کم و زیاد حدود 3الی4رج رکن یا ابری میبافیم و کور میکنیم.
درزهارو میدوزیم و تموم
امیدوارم تونسته باشم خوب توضیح بدم☺️

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشا��ده سایت نشونه