چوب حراج به ایران! - فیلم

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از تبیان؛ بخش تاریخ:

 • تعداد بازدید :
 • 9
 • شنبه 13/4/1394
 • تاریخ :
 • ایران در رهگذر تاریخ
  ایران در رهگذر تاریخ
 • وسعت جغرافیایی ایران بیش از این مانند وسعت فرهنگی آن بلند مرتبه و وسیع بوده است تا جای که در برخی از دولت ها چندین کشور همسایه در شرق و غرب آفتاب سرزمینشان در مرزهای ایران طلوع و غروب می کرده است اما عزت، جان، مال و ناموس ایرانی ها توسط دولت ها و پادشاهان بسیاری به تاراج گذاشته شد . خاک هایی از وطن که به قیمت های ناچیزی فروخته شد، خون های بسیاری که بر زمین ریخت ، عزت و غیرت ایرانی بابی غیرتی شاهان بی اراده به تاراج رفت و....

  ایران اکنون که در دبستان آن را شبیه یک گربه به ما معرفی می کنند در نود سال اخیر کمترین تغییر را به خود دیده است با این حال در دوران پهلوی دوم بحرین به راحتی آب خوردن از ایران جدا شد و ماجرای لگد مال شدن عزت ایرانی در این دوران قصه ای جداگانه دارد که ذره ای از آن کاپیتالاسیون است اما در دوران فعلی و طی سی و چند سال گذشته قصه کاملا متفاوت است در این سالها با همه فشارها نه تنها عزت ایرانی مانند همیشه یک اصل که بر آن پافشاری شده است باقی مانده بلکه از خاک ایران هم کیلومتری کم نشده است حتی در ٨ سال دفاع مقدس که حداقل ١٨ کشور سعی داشتند تا بتوانند چیزی از ایران باقی نگذارند نتوانستند ذره ای از این خاک را تصاحب کنند و مردم نشان داده اند قصه تلخ گذشته تکرار نشده و نخواهد شد تا زمانی که ما راه امام را در حفظ وحدت کلمه و ایمان خود ادامه می دهیم و بر آن استواریم.

  بخش تاریخ تبیان

  "); $("div[id=" + MessageType + "]").slideDown(500).delay(3000).slideUp(500); } }); function Clickheretoprint() { var s = 'MainComponents/printpage.htm'; s = '/' + s + ''; window.open(s, "", "Width=700,height=600,ScrollBars=1, resizable =0"); } function SendToWall() { var type = "1"; var id = ""; id = "300885"; if (id == "") id = "300885"; $.ajax({ type: "POST", url: "/webservices/Socialnetwork_v2/Service.asmx/SendToWall", data: "{ ID:" + id + ", Type:" + type + "}", contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (recdata) { var i = recdata.d; if (i == -1) ShowMessage("warning", "لطفاً ابتدا در سیستم شناسایی شوید."); else if (i == -2) ShowMessage("success", "شما عضو شبکه اجتماعی تبیان نمی باشید."); else if (i >= 0) ShowMessage("success", "ارسال به شبکه اجتماعی تبیان با موفقیت انجام شد."); }, error: AjaxFailed }); function AjaxFailed(result) { ShowMessage("error", "برای ارسال لطفا ابتدا به شبکه اجتماعی تبیان بپیوندید."); } function ShowMessage(MessageType, MessageText) { var w = ($(window).width() / 2) - 200; $("body").append("
  " + MessageText + "
  "); $("div[id=" + MessageType + "]").slideDown(500).delay(3000).slideUp(500); } }
  نظرات بییندگان :

  بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

  مشاهده سایت نشونه