کاربرد Whatever در مکالمه (حالا هرچی)

Whatever=> Used in an argument to admit that you are wrong without admitting it so the argument is over.

I dont like your shirt, whatever

وقتی که بدون اینکه مستقیما بخای قبول کنی که حق با طرف مقابله برای اینکه بحث رو تمومش کنی. 

مثال: سلام مینا،

مینا: سلام اما اسم من مریمه

حمید: whateverrrrrrrrrr!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه