۱۲ سال عشق و امید

محمد رضا پیکانی شهروند زنجانی به علت بیماری ویروسی دچار فلج مغزی شده است. خانم عباس آبادی همسر وی به همراه دو فرزندش با امید به بهبودی پدرشان ۱۲ سال است که مشکلات را تحمل کرده اند. امید به بهبودی محمدرضا درحال حاضر افزایش یافته است.

 

 

 

عشق و امید 1 عشق و امید 2 عشق و امید 3 عشق و امید 4 عشق و امید 5 عشق و امید 6 عشق و امید 7 عشق و امید 8 عشق و امید 9 عشق و امید 10 عشق و امید 11 عشق و امید 12 عشق و امید 13 عشق و امید 14 عشق و امید 15 عشق و امید 16 عشق و امید 17 عشق و امید 18 عشق و امید 19 عشق و امید 20 عشق و امید 21 عشق و امید 22 عشق و امید 23 عشق و امید 24 عشق و امید 25 عشق و امید 26 عشق و امید 27

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه