- روسری قرمز - در نمایشگاه کتاب - روایتی از داستانهای جنایی واقعی

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب:

به گزارش جوان ایرانی، این ۱۰ داستان کوتاه برگزیده داستان‌های جنایی مهدی ابراهیمی روزنامه نگار و جنایی نویس روزنامه ایران، تهران امروز، هم میهن است که در طی ۱۰ سال گذشته منتشر شده‌اند.

ویزگی این داستانها واقعی بودن آنها و رخدادن آنها به صورت واقعی است که توسط ابراهیمی بازنویسی شده است.

ناشر در پیشگفتار خود بر این کتاب آورده است: پرداختن به حوادث جنایی و وقایع تلخ اجتماعی از قبیل قتل، تجاوز و یا خودکشی، چه بهجهت بررسی علل و عوامل بروز آنها و چه بهمنظور برآورد بهتر از جایگاه فرهنگ و اخلاق در جامعه امروز ایران، بهشدت لازم و راهگشاست؛ اما آنچه نویسنده در صفحات این کتاب آورده است، برداشتی است پلیسی از ۱۰ ماجرای واقعی که با چاشنی داستانپردازی و چینش معماگونه، سعی دارد لذت کشف و شهود در یک معمای جنایی واقعی را با خوانندگانش شریک شود.

روسری قرمز در ۹۶ صفحه و با قیمت ۷ هزار تومان توسط میراث اهل قلم منتشر شده و در نمایشگاه کتاب عرضه خواهد شد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه